Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Giáo dục Tràng An được thành lập vào ngày mồng 9 tháng 5 năm 2023. Công ty ra đời với mục tiêu đồng hành cùng các công ty xuất bản sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến giáo dục các cấp học, để đưa các sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng, bao gồm nhà trường, phụ huynh và học sinh.